Máy làm kem Taycool
Công ty Phú An

Taycool sở hữu diện tích hơn 30 ha, trong đó diện tích dành cho dây chuyền sản xuất là hơn 5 ngàn mét, sở hữu độ ngũ kỹ sư tốt nhất. Các sản phẩm của Taycool đã thành công tại các thị trường Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á, Trung Đông và Châu phi. 2017, năm đánh dấu sự hợp tác giữa Taycool và Vuakem, một sự phát triển dòng máy làm kem tươi, kem cứng tại thị trương Việt Nam, đánh bại những dòng máy rẻ tiền đã làm lũng loạn thị trương Việt Nam trong những năm qua.

Taycool TC282SA

Taycool TC282SA

91 000 000 VNĐ

Giảm giá 25 % cho 100 máy bán đầu tiên ở Việt Nam, tặng 01 máy đánh bột kem FAMA ITALY < 20 triệu

Taycool TC322SP

Taycool TC322SP

125 000 000 VNĐ

Giảm giá 25 % cho 100 máy bán đầu tiên ở Việt Nam, tặng 01 máy đánh bột kem FAMA ITALY < 20 triệu

Taycool TC322SA

Taycool TC322SA

125 000 000 VNĐ

Giảm giá 25 % cho 100 máy bán đầu tiên ở Việt Nam, tặng 01 máy đánh bột kem FAMA ITALY < 20 triệu

Taycool TC482S

Taycool TC482S

156 000 000 VNĐ

Giảm giá 25 % cho 100 máy bán đầu tiên ở Việt Nam, tặng 01 máy đánh bột kem FAMA ITALY < 20 triệu

Taycool TC282S

Taycool TC282S

91 000 000 VNĐ

Giảm giá 25 % cho 100 máy bán đầu tiên ở Việt Nam, tặng 01 máy đánh bột kem FAMA ITALY < 20 triệu

Taycool TC322S

Taycool TC322S

125 000 000 VNĐ

Giảm giá 25 % cho 100 máy bán đầu tiên ở Việt Nam, tặng 01 máy đánh bột kem FAMA ITALY < 20 triệu

Taycool TC392S

Taycool TC392S

181 000 000 VNĐ

Giảm giá 25 % cho 100 máy bán đầu tiên ở Việt Nam, tặng 01 máy đánh bột kem FAMA ITALY < 20 triệu

Taycool TC582S

Taycool TC582S

225 000 000 VNĐ

Giảm giá 25 % cho 100 máy bán đầu tiên ở Việt Nam, tặng 01 máy đánh bột kem FAMA ITALY < 20 triệu

Taycool TCH10A

Taycool TCH10A

200 000 000 VNĐ

Giảm giá 25 % cho 100 máy bán đầu tiên ở Việt Nam, tặng 01 máy đánh bột kem FAMA ITALY < 20 triệu

Taycool TCH10W

Taycool TCH10W

200 000 000 VNĐ

Giảm giá 25 % cho 100 máy bán đầu tiên ở Việt Nam, tặng 01 máy đánh bột kem FAMA ITALY < 20 triệu

Taycool TCH5A

Taycool TCH5A

250 000 000 VNĐ

Giảm giá 25 % cho 100 máy bán đầu tiên ở Việt Nam, tặng 01 máy đánh bột kem FAMA ITALY < 20 triệu

Taycool TCH5W

Taycool TCH5W

250.000.000

Giảm giá 25 % cho 100 máy bán đầu tiên ở Việt Nam, tặng 01 máy đánh bột kem FAMA ITALY < 20 triệu

Star design cap

Star design cap

200 000 VNĐ
Blade super

Blade super

250 000 VNĐ
Expansion Valve

Expansion Valve

5 000 000 VNĐ
Compressor

Compressor

20 000 000 VNĐ